CHOVATELSTVÍ

Podmínky chovnosti 

  • Akita inu je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15 měsíců věku, jedné výstavy pořádané klubem a jedné výstavy vyššího typu (CACová) v jakékoliv třídě (kromě dorostu) se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.
  • U psů i fen je povinné vyhodnocení rentgenu DKK s výsledkem max. C/C (2/2) včetně. Jedinec s DKK C (2) může být spojován pouze s jedincem s DKK A (0) nebo DKK B (1). Jedinci již chovní s DKK D (3) povoleno krytí pouze s jedincem s DKK A (0).
  • Chrup - pro zařazení do chovu jsou povoleny max. dva chybějící zuby P1, M3 nebo jejich kombinace, absence více zubů nebo jiných než P1 a M3 je diskvalifikující. Jedinec s chybějícími zuby může být spojen pouze s plnochrupým protějškem. V případě chybějících zubů následkem úrazu se uznává pouze potvrzení MVDr. T.Fichtela, Brno. Pokud bude jeho stanovisko souhlasné, bude na jedince pohlíženo, jako by chybějící zuby měl.
  • Věk pro zařazení do chovu: pes od 18-ti měsíců neomezeně, fena od 18-ti měsíců do 8 let věku.
  • Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce.
  • Při rtg DKK lze provést i rtg hlavy pro případné potvrzení plnochruposti v budoucnu.

CHOVATELSKÝ SERVIS

Spolek Akita Ken z.s. může zprostředkovat pro své členy individuálně chovatelský servis. Koordinátorem kontaktu mezi oběma subjekty je předseda klubu Akita Ken z.s. Ludmila Kasíková, administrátorem Mgr. Petra Gregorová.S každým se zájemců o chovatelský servis jsme schopni individuálně dojednat standardní podmínky chovatelského servisu týkajícího se krytí i bonitace, podmínkou je individální chovatelský servis či individuální členství zájemce v KCHMPP ČR . 

Kontakty na koordinátorku i administrátorku naleznete v záložce kontakty.

Poradcem chovu v KCHMPP z.s. je paní Barbora Duspivová, Mezi silnicemi 295/10, 326 00 Plzeň, tel.: 776 800 551, barcaduspivova@seznam.cz