Novinky

V návodu nalzente jak se zaregistrovat do sekce pro členy 


Vážení přátelé,
výbor spolku AkitaKen Vám všem děkuje za účast a aktivitu na 8. AKITA KEN setkání, které se konalo v kempu "Rusalka".Počasí nám celkem přálo, účast byla solidní a program se podařilo naplnit. Petr Severýn programoval vycházky do okolí, včetně "Čumendy Járy Cimrmana", Pepa Fleischman přivezl a obsluhoval coursing, procvičování výstavních dovedností a manipulace se psem vedla Petra Stará. Probrali jsme informace o založení pobočky AKIHO v ČR, což má na starosti Jana Cagašová. Promítaly se ukázky z výstav Honbuten i Europe Hozonkai. Petra Stará podala informace z konference u ombudsmana ČR konané dne 4.4.2023, věnované ochraně zvířat, zaměřené především na otázku týraných zvířat, oprávnění Policie ČR a náhradní péče. MVDr.Silva Bočková připravila zajímavou přednášku o antibioticích, zaměřenou nejen na "lidi", ale i hospodářská zvířata a pak samozřejmě na psy. Organizaci zajišťovaly Iva Hála Bednářová a Dana Konečná.Dovolte mi zastavit se u Kateřiny Závorkové, která zajistila výcvikovou část a ve své skromnosti zmínila pouze, že se věnuje zejména záchranářské kynologii.Kateřina je členkou SZBK ČR - Svazu záchranářských brigád kynologie ČR, držitelkou 2.výkonnostní třídy a držitelka titulu MISTR SPORTU.2.výkonnostní třída je udělována psovodům na základě osobního složení dvaceti záchranářských zkoušek dle Zkušebního řádu SZBK ČR a Mezinárodního zkušebního řádu IRO, včetně absolvování 1.-3.stupně libovolného záchranářského směru s jedním psem a zároveň psovod musí být alespoň jednou účastníkem mistrovství republiky záchranářských psů SZBK ČR, nebo mistrovství světa IRO, nebo získat alespoň jednou umístění (1.-3. místo) na vrcholových závodech SZBK ČR (České poháry, výběrové závody v kategoriích ZZP3, ZTV3, ZVP3 nebo ZZS3).Titul Mistr sportu je čestný titul, jeho udělení není nárokové, je navrhován vedoucím příslušné regionální brigády a podléhá schválení prezidiem SZBK ČR. Běžně je udělován psovodům z řad držitelů 1. výkonnostní třídy, jako nejvyšší kvalifikační ocenění ve sportovní záchranářské kynologii za mimořádný výsledek (např. za vítězství v českém či mezinárodním mistrovství záchranných psů).Kateřině Závorkové bylo právo nosit titul Mistr sportu uděleno za úspěchy na mezinárodních závodech a vítězství na Mistrovství světa IRO.Doufáme, že na podzimním srazu se nám pí. Kateřina Závorková bude moci věnovat, což prozatím přislíbila.Parta, která se sešla na "Rusalce" byla skvělá, prozatímní ohlasy jsou pozitivní. Takže na shledanou na "Slunečnici".Láďa Starý

přihlášku do spolu Akita Ken a také na nastávající setkání naleznete níže  
Milí přátelé,
těšíme se na vás a vaše čtyřnohé miláčky na našem pravidelném jarním setkání.
Tentokrát se uvidíme v kempu RUSALKA u Týna nad Vltavou v termínu 18. - 21 . 5. 2023.
Cenu a další informace vám oznámíme do konce března.
Vzhledem k tomu, že musíme rezervovat chatky už v této chvíli, prosíme vás
o předběžné a nezávazné potvrzení vaší účasti na email vybor@akitainuczech.cz.

Děkujeme a přejeme vám pohodové poslední zimní dny. 
Těšíme se na vás.
Za výbor Akita Ken
Iva Hála Bednářová


 


Oznámení záměru výboru spolku vyhlásit řádné volby na pozici člena výboru a náhradníků ve dnech 24.3. - 26.3.2023

V souladu se zněním stanov čl. XII, odst. 10, oznamuje výbor spolku Akita Ken,z.s. se sídlem U Krátká 148, Liteň, svůj záměr vyhlásit řádné volby na pozici člena výboru a náhradníků.

Přihlášky ke kandidatuře nebo návrhy na kandidáty zasílejte nejpozději do 10.3.2023
na e-mail vybor@akitainuczech.cz.

Přihlášku, popř. návrh kandidáta, najdete v příloze.

Kandidovat, navrhovat kandidáty, volit a být zvoleni mohou pouze členové, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2023.

členský příspěvek 500,-Kč prosím uhraďte na účet číslo 2401587921/2010

Volby budou organizovány jako přímé, jednokolové. Volební právo je nepřenositelné tzn. k výkonu volebního práva nelze udělit plnou moc 

Kandidátní listina bude zveřejněna 29.3.2023

Jednotliví kandidáti budou považováni za zvolené podle počtu získaných hlasů v pořadí člen výboru, náhradníci.


 Za Akita Ken z.s.

předsedkyně spolku
 Iva Hála Bednářová

V Litni  dne 16.1.2023

 
    ČLENSKÁ SCHŮZE  


6. AKITA KEN SRAZ 
Milí přátelé našich čtyřnohých miláčků,
vyhlašujeme jarní tábor, který se bude konat v Bakově nad Jizerou v termínu středa 11.5. (Příjezd) - neděle 15.5. (odjezd)
Přihlášky a další informace k programu očekávejte během ledna.

Těšíme se na Vás. 

Za výbor klubu Akita Ken z. s., s pozdravem
Andy Zelinková místopředsedkyně výboru.
 


5. AKITA KEN SRAZ 
Milí přátelé,máme za sebou další Akití sraz, v pořadí již 5. Tentokrát byl zacílený vyloženě na výcvik a výstavy.
Uskutečnil se v chatové osadě Slunečnice, kde jsme byli poprvé a zdá se, že ne naposledy.
Kemp nám vyhovoval jak po stránce ubytování, tak i prostor pro výcvik a pergola pro přednášky.A teď pár slov k průběhu výcviku
Míša Šedivá, která ho celý vedla, nenechala nic náhodě a perfektně se na tu naší nejen Akití bandu připravila.
Každý páníček si v programu výcviku i přednášek, které byly nedílnou součástí, našel cestu, jak se svým čtyřnohým kamarádem pokračovat dále v jeho začlenění do psí i lidské společnosti.Tímto bych Míše chtěla poděkovat.Děkuji i Vám, milí přátelé, přeji co nejvíce úspěchů ve výchově vašich pejsků a už teď se těším na další setkání, které plánujeme na jaro.

Ivanka Hála Bednářová předseda spolku Akita Ken z.s.   Fotky z Bakova

Všem přátelům a najmě účastníkům červnového setkání klubu Akita Ken v Bakově na vědomost se dává, že máme zřízen účet pro sdílení fotek na adrese https://www.rajce.idnes.cz/prihlasit. Pro přihlášení prosím zadejte email: vybor@akita-ken.cz a heslujte za pomocí: akitakencz. Váš Admin.Setkání Bakov 11. až 14. června 2021

Milí přátelé a účastníci Akita Ken kempu Bakov nad Jizerou, rádi bychom Vám poděkovali za vydařený víkend. Byli jste Vy i Vaši miláčkové báječní: Koudelkovi, Koneční z daleké Moravy, Peterkovi, Klížovi, Urbanovi, Koneční, Dědkovi, Holubovi, Šerý, Hálovi, Starý, Pavlíčkovi, Prskavcovi, Buriánovi, Fleischmanovi, Kolářovi, Mičanovi a všichni další. Děkujeme cvičitelce Lucie DP, panu fotografovi Václav Urban a poradkyni chovu Bara Duspivová. Bylo nám s Vámi moc prima a těšíme se na příště.
Za výbor klubu Akita Ken z. s. Andy Zelinková 

AKITA KEN CZ